Sóng

Posted: 08/10/2018 in Âm Nhạc, Mạnh Hùng, Nguyễn An Bình, Thơ, Tuyền Linh

Tuyền Linh

Thơ: Nguyễn An Bình: Nhạc: Tuyền Linh; Tiếng hát: Mạnh Hùng

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn Anh Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.