Đất nước gã có tội tình gì

Posted: 08/10/2018 in Song Anh, Thơ

Song Anh


Đỗ Mười (1917-2018)

Gã vừa đón nhận thêm một tin
lại có một kẻ mới chết
lại quốc tang
tang trùng tang
mười ngày
gã nhìn lá cờ đỏ sao vàng 2 lần rủ xuống

kẻ mới chết là một tên đồ tể
tội ác tày trời
đã đày ải hàng triệu người lên rừng thiêng nước độc
mặc cho bây sống chết
sao bắt đất nước của gã phải đội khăn tang lên đầu

kẻ mới chết là một tên hoạn lợn
cúi đầu làm tay cho nga cho tàu
ngăn sông
cấm chợ
vơ vét hết tiền của dân miền nam
đưa cả nước vào chỗ đói nghèo
cơm không có ăn
quần áo không có mặc
sao bắt đồng bào của gã phải bịt khăn tang

đất nước gã có tội tình gì
mà phải cúi đầu mặc niệm tiễn đưa một kẻ máu lạnh
xây vinh quang trên xác đồng bào ruột thịt
biển đông ngậm sóng căm hờn
núi cao ngợp trời oán khí

đất nước gã có tội tình gì
mà sản sinh toàn bọn quỷ dữ
sống hô hào giết…giết nữa đi
giết cho đến người việt cuối cùng
chết thì xây lăng mộ
bằng tiền thuế của dân

đất nước gã có tội tình gì
hỡi trời!!!

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.