Một lần là trăm năm

Posted: 02/06/2015 in Âm Nhạc, Kiều Lệ, Nguyễn Văn Thơ

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.