Archive for the ‘Kiều Lệ’ Category

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

nam_vong

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

dalat_nostalgia-dinh_cuong
Dalat nostalgia
dinhcuong

Thơ: Huệ Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

me_gia5

Thơ: Trần Tịnh Như; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.