Xuân trên đất khách

Posted: 29/01/2014 in Âm Nhạc, Kiều Lệ, Nguyễn Văn Thơ, Thơ, Trần Tịnh Như

Nguyễn Văn Thơ

me_gia5

Thơ: Trần Tịnh Như; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.