Archive for the ‘Trần Tịnh Như’ Category

Nguyễn Văn Thơ

me_gia5

Thơ: Trần Tịnh Như; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.