Archive for the ‘Song Vinh’ Category

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_nam_vong-duong_quoc_dinh

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quốc Cường

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

nam_vong

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Song Vinh

chiều tan sở mưa về trên phố chật
nối lòng người rộng rãi chỗ tranh đua
mùa tết đến cứ còn trong nỗi mất
bóng mẹ già tựa cửa quán niệm kinh
(more…)