Ru lại tình vơi

Posted: 26/09/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Văn Thơ, Quốc Cường, Song Vinh, Thơ

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_nam_vong-duong_quoc_dinh

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quốc Cường

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.