Nằm võng

Posted: 15/05/2015 in Âm Nhạc, Kiều Lệ, Nguyễn Văn Thơ, Song Vinh, Thơ

Nguyễn Văn Thơ

nam_vong

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.