Về lại Đà Lạt 28 năm xa

Posted: 28/12/2014 in Âm Nhạc, Huệ Thu, Kiều Lệ, Nguyễn Văn Thơ, Thơ

Nguyễn Văn Thơ

dalat_nostalgia-dinh_cuong
Dalat nostalgia
dinhcuong

Thơ: Huệ Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.