Lời tình cuối

Posted: 13/01/2014 in Âm Nhạc, Mai Hoài Thu, Nguyễn Văn Thơ, Quỳnh Lan, Thơ

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_roi_le

Thơ: Mai Hoài Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quỳnh Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.