Chiếc lá

Posted: 22/05/2017 in Âm Nhạc, Lệ Tuyền, Nguyễn Văn Thơ, Thơ, Trầm Hương Ptt

Nguyễn Văn Thơ

Thơ: Trầm Hương Ptt; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Lệ Tuyền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.