Cõi tình

Posted: 14/07/2015 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Nguyễn Văn Thơ

Nguyễn Văn Thơ

julia_ho

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.