Lá trúc che ngang | Như giọt sương mai | Nhớ quê | Nhớ bạn phương xa

Posted: 14/07/2015 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

la_truc

Lá trúc che ngang

Em – Cháu ngoại họ Hoàng
Thôn Vỹ Dạ
Cũng mơ màng
Lá trúc mặt che ngang
Đời vắng biệt rồi
Những Hàn Mặc Tử
Nên sợi buồn
Thả xuống bến sông trăng .

 

Như giọt sương mai

Đâu rồi trăng khuya
Bên giếng cũ
Lấy gì soi lại giấc mơ phai
Dấu chân thuở đó
Giờ rêu phủ
Lặng lẽ bên đường
Giọt sương mai .

 

Nhớ quê

Nhớ những mùa trăng
Nhớ con đường
Không ly hương
Lại nhớ quê hương
Tiếng chim vườn cũ
Không về nữa
Chỉ vẳng bên tai
Tiếng loa phường .

 

Nhớ bạn phương xa

Quê người một bóng lẻ loi
Một vầng trăng lạnh
Buồn soi dấu giày
Lối xưa rêu phủ còn đây
Người xưa giờ đã
Chân mây cuối trời.*

Nguyễn Văn Gia

* Chữ N.D

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.