Khóc Cha

Posted: 14/06/2015 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Nguyễn Văn Thơ

Nguyễn Văn Thơ

old_vietnamese_man

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.