Archive for the ‘Vân Khánh’ Category

Thu Thủy

mua_tren_song_huong_xu_hue

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Vân Khánh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3


 
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc và hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Vân Khánh
Video: Dĩ Vãng Buồn
Nguồn: Mai Hoài Thu gửi đường dẫn YouTube

Châu Đình An

thieu_nu_troi_tren_song

Nhạc: Châu Đình An; Ý thơ: Hoàng Ngọc Ẩn; Tiếng hát: Vân Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Thơ: Hàn Mặc Tử
Nhạc: Võ Tá Hân
Tiếng hát: Vân Khánh
Nguồn: YouTube

 
Thơ: Hoàng Xuân Sơn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Vân Khánh
Hòa âm: Quốc Dũng
Video clip: Nguyễn Nam Sơn
Nguồn: YouTube