Archive for the ‘Trần Hữu Hoàng’ Category

Thu Thủy

mua_tren_song_huong_xu_hue

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Vân Khánh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Thủy

thieu_nu_ao_dai_den

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Thủy

theo_em_ve_hue-dinh_cuong
Theo em về Huế – tranh Đinh Cường

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3.