Dạ khúc Huế

Posted: 07/03/2014 in Âm Nhạc, Thu Thủy, Thơ, Trần Hữu Hoàng

Thu Thủy

theo_em_ve_hue-dinh_cuong
Theo em về Huế – tranh Đinh Cường

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.