Màu mắt xưa

Posted: 12/06/2015 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, Thu Thủy, Thơ, Trần Hữu Hoàng

Thu Thủy

thieu_nu_ao_dai_den

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.