Archive for the ‘Dzoãn Minh’ Category

Phan Ni Tấn

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Viết Tân

lovers_in_the_rain

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Viết Tân; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Thủy

thieu_nu_ra_di

Thơ: H. Man; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Tình xuân

Posted: 16/06/2015 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, Thu Thủy

Thu Thủy

thieu_nu_va_hoa_mimosa-dinh_cuong
Thiếu nữ và hoa mimosa
dinhcuong

Nhạc và lời: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Thủy

thieu_nu_ao_dai_den

Thơ: Trần Hữu Hoàng; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Thu Thủy

nguoi_dan_ong_lang_thang

Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

walking_in_autumn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Photos và video: La Toàn Vinh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link