Sài-gòn bên tôi

Posted: 15/11/2011 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Photos và video: La Toàn Vinh
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.