Cơn buồn gập ghềnh

Posted: 27/09/2014 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

walking_in_autumn

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.