Cõi vắng bên đời

Posted: 13/11/2013 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, Nghiêu Minh


 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Dzoãn Minh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.