Âm vang ngày cũ

Posted: 13/10/2015 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, La Toàn Vinh, Thơ, Trần Viết Tân

Trần Viết Tân

lovers_in_the_rain

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Trần Viết Tân; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.