Biệt khúc tháng 7

Posted: 04/08/2015 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, H. Man, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

thieu_nu_ra_di

Thơ: H. Man; Nhạc: Thu Thủy; Trình bày: Dzoãn Minh


Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.