Cỏ và hoa

Posted: 17/02/2016 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

suy_tu_trong_hoang_hon

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.