Anh với trời lãng đãng

Posted: 01/06/2015 in Âm Nhạc, Dzoãn Minh, Hoàng Lộc, Thu Thủy

Thu Thủy

nguoi_dan_ong_lang_thang

Thơ: Hoàng Lộc; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Dzoãn Minh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.