Archive for the ‘Võ Tá Hân’ Category

Võ Tá Hân

Thơ: Cao Nguyên; Nhạc: Võ Tá Hân; Hòa âm: Quang Đạt; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Cao Nguyên gửi nhạc và âm bản mp3

Võ Tá Hân


Mùa thu
dinhcuong

Thơ: Cao Nguyên; Nhạc: Võ Tá Hân; Hòa âm: Quang Đạt; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Cao Nguyên gửi nhạc và âm bản mp3

Võ Tá Hân

Thơ: Cao Nguyên; Nhạc: Võ Tá Hân; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Cao Nguyên gửi nhạc và âm bản mp3

Võ Tá Hân

cheo_xuong_ca_mau

Thơ: Phạm Hồng Ân; Nhạc: Võ Tá Hân; Tiếng hát: Cathy Hậu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Phạm Hồng Ân gửi nhạc và âm bản mp3

 
Thơ: Hàn Mặc Tử
Nhạc: Võ Tá Hân
Tiếng hát: Vân Khánh
Nguồn: YouTube

 
Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Võ Tá Hân
Ca sĩ: Thanh Thuý
Nguồn: YouTube