Mưa

Posted: 06/11/2018 in Âm Nhạc, Cao Nguyên, Diệu Hiền, Võ Tá Hân

Võ Tá Hân

Thơ: Cao Nguyên; Nhạc: Võ Tá Hân; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Cao Nguyên gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.