Quê hương một thời đã xa

Posted: 22/05/2013 in Âm Nhạc, Mai Hoài Thu, Ngọc Quy, Thơ, Vĩnh Điện


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.