Archive for the ‘Phạm Kim Tiên’ Category

Vĩnh Điện

giac_ngu_thieu_nu

Thơ: Phạm Kim Tiên; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ý Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube