Còn đâu

Posted: 31/07/2013 in Âm Nhạc, Bảo Yến, Phạm Kim Tiên, Thơ, Vĩnh Điện


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.