Chiều cô lữ

Posted: 14/08/2013 in Âm Nhạc, Ngọc Quy, Phạm Kim Tiên, Thơ, Vĩnh Điện


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.