Đâu có sao đâu | Lại nhận thư bạn

Posted: 14/08/2013 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

thieu_nu_e_ap

Đâu có sao đâu

Thư viết cho Em hàng vạn lá
hồi đầu. Chưa quên được “công-lao”
những lá thư tình sai chính-tả
có “g” hay không có—không sao.

Thương Em nhiều quá, yêu nhiều quá
một chút mưa thôi đủ dạt-dào.
dấu ngã, xóa đi, thay dấu hỏi
Em còn ngúng-nguẩy, muốn làm cao.

Lá thư này viết bao nhiêu lỗi
Gò mãi chưa xong nét vụng-về
Giấy trắng sau nhiều đêm thức trắng
c/t lẫn-lộn mãi—kỳ ghê…

Em đọc, chắc là Em hiểu được
Tình anh mộc-mạc như ngô khoai
Không cầu-kỳ, suốt đời chung-thủy
Như núi sông kia cứ thắm hoài.

Đâu có sao đâu thư lắm lổi
nụ hôn mắc-cở sẽ bồi-thường
ơ hay, đôi má Em hồng quá
muốn hôn, “người ta” có chịu không?

 

Lại nhận thư bạn

Gửi B. — Texas

Lại nhận thư bạn. Giục hoài
mày sang chơi nhé, làm vài ba ly.
Bây giờ còn sống. Một khi
xuôi-tay nhắm mắt biết gì nữa đâu.

Bây giờ nếu quắc cần câu
mày say, tao cõng qua cầu ngon ơ.
Thư bạn quá đổi bất-ngờ
lời-lẽ chân-thật muốn chờ mình qua.

Tao/mày, rồi lại toa/moa
phải say bí-tỉ như là ngày xưa
Hai đứa, mấy xị cho vừa
khóc quê-hương đó, còn thừa khóc nhau.

lời thề năm cũ còn đau
xót-xa tiếng hịch chôn sâu trong lòng
Mày sang nhé? Sang nổi không?
trả lời tao gấp, lòng-vòng mất công…

Xem như một chuyến sang sông
thư bạn giục-giã, sợ không còn đò
Được rồi, mày khỏi đợi-chờ
tao bay sang đó chuyện trò dăm câu.

Tao sang, dù có trước sau
mang theo chai đế cho nhau làm quà
Từ đây sang đấy bao xa?
thế nào cũng phải sang qua một lần.

August 5, 2013

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.