Archive for the ‘Ý Lan’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ý Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ý Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngủ đi em

Posted: 30/03/2018 in Âm Nhạc, Ý Lan, Khê Kinh Kha

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ý Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

giac_ngu_thieu_nu

Thơ: Phạm Kim Tiên; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ý Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Châu Đình An

mask4

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Ý Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và âm bản mp3. 
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng

  1. Tình Khúc Mùa Xuân: Thanh Ngọc hát, Quốc Dũng hòa âm
  2. Tình Khúc Mùa Hạ: Khải Ca hát, Quốc Dũng hòa âm
  3. Tình Khúc Mùa Thu: Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm
  4. Tình Khúc Mùa Đông: Diệu Hiền hát, Hữu Phương hòa âm

Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Ý Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 

[Bản nhạc PDF]

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc
Tiếng hát: Ý Lan
Video: Dã Hạc
Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file; Dã Hạc gửi YouTube link