Đã nhủ lòng tôi

Posted: 23/08/2012 in Âm Nhạc, Ý Lan, Trần Quang Lộc

 

[Bản nhạc PDF]

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc
Tiếng hát: Ý Lan
Video: Dã Hạc
Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file; Dã Hạc gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.