Chốn xưa

Posted: 23/08/2012 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

Ai về Bến Ngự cho ta nhắn
Trăng của thềm khuya có biếng soi ?
Vườn sau hoa bưởi hoa cau nở
Hương có còn vương sương sớm mai ?

Hỏi thăm mái ngói rêu phong cũ
Còn nắng ban trưa, nắng cuối ngày ?
Tiếng guốc ai về ngân nhè nhẹ
Bước thầm sao gót chạm lòng đây ?

Hỏi khung cửa nhỏ còn song cấm
Sau bức tường nghiêm vẫn nhớ thương ?
Ai ngồi mái tóc nghiêng nghiêng đợi
Xui ta chết lặng đứng bên đường ! ?

Nửa dòng thế kỷ trôi qua vội
Tình thuở mười lăm vẫn đứng yên
Ta vẫn là ta thời tuổi dại
Còn em dâu bể có ngoan hiền ?

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.