Chỉ vì em yêu anh

Posted: 08/09/2012 in Âm Nhạc, Ý Lan, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Ý Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.