Khúc mộng lòng

Posted: 01/04/2014 in Âm Nhạc, Ý Lan, Phạm Kim Tiên, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

giac_ngu_thieu_nu

Thơ: Phạm Kim Tiên; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ý Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.