Nắng muộn

Posted: 21/09/2013 in Âm Nhạc, Phạm Kim Tiên, Thụy Long, Thơ, Vĩnh Điện


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.