Màu mắt em

Posted: 14/08/2015 in Âm Nhạc, Ngọc Quy, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

doi_mat_mot_thoi

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Trình bày: Ngọc Quy

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.