Em đi lại ban đầu

Posted: 12/04/2013 in Âm Nhạc, Hòa Bình, Ngọc Quy

 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.