Tình phượng xưa

Posted: 19/08/2013 in Âm Nhạc, Hòa Bình, Ngọc Quy

Hòa Bình

nu_sinh_va_hoa_phuong

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Ngọc Quy
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.