Vu Lan nhớ mẹ

Posted: 15/08/2019 in Âm Nhạc, Ngọc Quy, Phạm Phan Lang, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

Thơ: Phạm Phan Lang; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Quang Đạt; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Trang Web nhạc sĩ Vĩnh Điện

Đã đóng bình luận.