Archive for the ‘Khế Iêm’ Category

Hà Nguyên Du

Thơ: Khế Iêm; Nhạc: Hà Nguyên Du; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3