Mẹ khổ

Posted: 20/11/2018 in Âm Nhạc, Hà Nguyên Du, Khế Iêm, Ngọc Quy, Thơ

Hà Nguyên Du

Thơ: Khế Iêm; Nhạc: Hà Nguyên Du; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.