Archive for the ‘Hà Nguyên Du’ Category

Phan Ni Tấn

Thơ: Hà Nguyên Du; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Tâm Thư
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Nguyên Du

Thơ: Khế Iêm; Nhạc: Hà Nguyên Du; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Một chuỗi 6/8

Posted: 05/11/2018 in Hà Nguyên Du, Thơ

Hà Nguyên Du

1. để nhường chiêm bao

Nhìn mây Nhớ khói bếp Em…
Nhìn trời lại nhớ…
Nỗi niềm Ly hương
Nhìn đâu cũng ám…
Đoạn trường.!!
Thôi đành nhắm mắt
Để nhường Chiêm bao.!!

2. Ai ơi…Ai biết

Sông anh Đón rước
Thuyền em…
Những cơn Sóng nhỏ
Đưa êm cuộc tình
Nhạc lòng trỗi…
Khúc cung nghinh
Biển reo mở cửa
Đợi tình Ra khơi…
Ai ơi… Ai biết
Chuyện đời.??
Biển reo thuở trước
Dập dùi thuyền xưa.!!
(more…)