Một chuỗi 6/8

Posted: 05/11/2018 in Hà Nguyên Du, Thơ

Hà Nguyên Du

1. để nhường chiêm bao

Nhìn mây Nhớ khói bếp Em…
Nhìn trời lại nhớ…
Nỗi niềm Ly hương
Nhìn đâu cũng ám…
Đoạn trường.!!
Thôi đành nhắm mắt
Để nhường Chiêm bao.!!

2. Ai ơi…Ai biết

Sông anh Đón rước
Thuyền em…
Những cơn Sóng nhỏ
Đưa êm cuộc tình
Nhạc lòng trỗi…
Khúc cung nghinh
Biển reo mở cửa
Đợi tình Ra khơi…
Ai ơi… Ai biết
Chuyện đời.??
Biển reo thuở trước
Dập dùi thuyền xưa.!!

3. Vô nghĩa

Ngón tay là
Ngón tay Nào.??
Xưa anh Mua nhẫn
Đeo vào Tay em
Nghĩa là Nghĩa nhẫn
nghĩa Kiên…
Mà nay Vô nghĩa…
Bởi liên miên Sầu.!!

4. Đâu rồi mộ xanh.!?

Đưa tang Mắt lệ…
Vì người.!!
Nghĩ ta Phận bạc
Cũng rồi Như nhau.!!
Thứ gì Còn lại…
Mai sau.?!
Chất Văn Nghệ Sĩ…
Có màu Bạc vôi.!??
Ô hay!! Mớ thuyết…
Luân hồi.!!
Cỏ cây Giống hạt
Đâu rồi Mộ xanh.!?

5. Có nhiều thứ nổi trên đời

Nổi đình Nổi đám
Nổi trôi.!!
Nỗi đau Nỗi khổ…
Nỗi đời Nổi điên.!!
Nổi danh Nổi tiết…
Nỗi ghiền.!!
Nỗi điêu linh cũ
Nỗi phiền phức xưa.!!

jan 06, 2018 10h34′

Hà Nguyên Du
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.