Khi bước tình đi qua

Posted: 19/11/2019 in Âm Nhạc, Hà Nguyên Du, Phan Ni Tấn, Tâm Thư, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Hà Nguyên Du; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Tâm Thư
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.