Máu từ Hồng Kông chảy đến Trường Sa

Posted: 19/11/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Máu từ Hồng Kông không được phép lãng quên
Tôi chọn tựa bài thơ từ đề tài thời sự
Đường đến trường PolyU đã ngập máu sinh viên
Dòng máu bất khuất bới tro tàn quá khứ

Tro tàn ủ trong cánh tay tôi mưng mủ
Năm 1978 đi Hồng binh trích máu ăn thề
Tro tàn ngún từ biên giới phía Tây phía Bắc
Kẻ thù từ hai mặt tuốt dao lê

Tro tàn cháy ngầm thời tuổi trẻ đam mê
Tôi nhỏ máu hô vang trời “Sát Thát”
Tôi đọc thơ ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên thay tiếng chửi thề
Và đi thẳng không quay nghiêng, ngó dạt

Tôi đã đi một mạch suốt 3 năm đói khát
24 tuổi biết yêu mà không dám tỏ tình
Lời tỏ tình tập trung cho tổ quốc
Cho cội nguồn vó ngựa trường chinh

Chúng tôi đã đi không cần biết sẽ hy sinh
Không cần biết xác thân thành cát bụi
Không cần quan tâm bọn xếp giáp quy hàng
Chỉ biết đưa ngực hứng viên đạn kẻ thù đang bắn tới

Cám ơn cuộc chiến đấu kiên cường hôm nay của Hồng Kông nhắc tôi về biên giới
Nhắc về giọt máu thế hệ chúng tôi bị mua bán ở thị trường
Máu không hóa thành vàng mà thành món hàng mua bán
Thành tham nhũng, cửa quyền, thành phản bội, vô ơn

Máu đã chảy 4000 năm trước hiểm họa ngoại xâm
Chảy tận Trường Sa và không ngừng chảy mãi
Lịch sử không phải trò hề, lừa mị trẻ con
Với những kẻ ngạo mạn bởi độc tài biến thái

Máu chảy như thác dưới cánh tay ngày ấy
Cuốn sạch bất lương, bán nước, bạo quyền
Cùng với Hồng Kông, tôi sẽ chìa cho thấy
Cánh tay trích máu ăn thề không được phép lãng quên

2019
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.